מיסטיקנים ומיסטיקה

מיסטיקנים ומיסטיקהצריך להשכין בשכל האנושי את תפיסת האחד, כי הרי אם מדברים על מיסטיקה מיסטיקנים מסכימים שיש לה כוח מיוחד. מה שמתרחש בפועל זה שרעיון האחד חייב להיות כל כך מובן לשיטתו של השכל האנושי, בכדי שהאדם יבין שרק האל האחד יכול להיות בפועל, כי אחרת כל אחד יבוא ויביא אתו את האלוהים שלו.

מה יקרה אם כל מי שצמח וקיבל משהו בחייו יגיד "זה בכלל מיסטיקה"? מיסטיקנים טוענים שהעיקרון הוא לאחד את האנשים סביב אל אחד, זהו רעיון שהאינטליגנציה היקומית הבינה, הפגינה והפנימה כבר בראשית הבריאה.

הרי על מה מדבר האל לפי ספר בראשית? על שני דברים, שמיים וארץ, אור וחושך, יום ולילה, גבר ואישה. אך הרעיון בעיקרו הוא יצירה אחת של שני כוחות קוסמיים בתור שותפים לבריאה, הוגי רעיון עיקריים, המפעילים מתחתיהם הרבה כוחות: אלוהים, אדוני צבאות, עתיק יומין, וכן הלאה 72 שמות. מיסטיקנים מסמכימים על זה.

הרעיון הוא לתת לאדם המתפתח חבל שיוכל לתפסו ולטפס באמצעותו חזרה אל האחד, כי הרעיון הוא האחד אשר נעזר תוך כדי עשייה בכוחות רבים. בגלל זה הוא גם אומר "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד", כלומר יבינו את הסיפור והרעיון יהיה ברור ושקוף. בעצם נאחד את תפיסת האחדות ותפיסת הריבוי על ידי קבלת האחדות בתוך הריבוי. הרוח והחומר הם אנרגיה בכל מיני רמות ויברציה. אברהם אבינו דיבר על לדעת את האחד, ואילו יעקב גילם את ה-12 בתור אחד.

מורים רוחניים או מיסטיקנים למיניהם נמצאים כיום בהמוניהם בכל מקום בעולם. הם מלמדים אותנו שבעצם עברנו את כל מדורי הגיהינום האפשריים במשך גלגולים רבים ובחיינו הנוכחיים. הם מספרים לנו שהאדם מתחיל להיות אל ואנו יכולים במחשבה ובדמיון להשיג ולקבל את כל מבוקשנו. מורים אלו עלולים להתגלות כנביאי בעל המשרתים אלוהים אחרים, לשיטתו של הנביא המתייחס לנביאי שקר "האומרים שלום שלום ואין שלום".

מיסטיקנים למיניהם בעולם כולו משטחים שטיח של פרחים, כאילו שאנחנו כבר האלוהים וכבר הגענו אל היעד. ולאמתו של דבר מעשי רצח לא פוסקים, הרשע בעולם גובר כי העשירים נעשים עשירים יותר והעניים מחפשים מזון בפחי אשפה. הקושי מתגבר.