אסטרולוגיה נטאלית ואסטרולוגיה הוררית

אסטרולוגיה נטאלית ואסטרולוגיה הורריתאסטרולוגיה נטאלית מאפיינת את גורלו הכללי של האדם ואופיו לפי מיקום הכוכבים בשעת הלידה ומקום הלידה, היא מזהה את החולשות של האדם ,את נקודות כוחו ואת הפוטנציאל הגלום בו. אסטרולוגיה נטאלית לא עונה על שאלות ספציפיות הקשורות למהלך חיי האדם ברגע נתון, אבל היא מזהה מגמות כלליות בחייו. על פי שיטת המעברים –או שיטת החיזוי, ניתן לחזות באופן כללי את מהלך הדברים בחיי האדם.

אסטרולוגים מומלצים טוענים שאסטרולוגיה הנטאלית ניתן לראות את מידת הצלחתו בחיים של האדם, את מעמדו הכלכלי, מצב בריאותו, ניתן לראות את סוג החשיבה שלו אם הוא בזבזן או חסכן, יש לו חברים או אין, היחסים שלו עם בני המשפחה, את מצבו המשפחתי וכדומה. אך בעיקר ניתן ללמוד על אופיו ותכונותיו האישיות של האדם באמצעות המפה.

אסטרולוגיה הוררית עונה על שאלה ספציפית. המפה נבנית לפי המיקום והזמן בו נשאלה השאלה, השואל הגיע למצב בו השאלה שנשאלה מעסיקה אותו כבר פרק זמן מסוים וכעת השאלה הבשילה ונשאלה, אסטרולוגיה הוררית היא האסטרולוגיה העיקרית לצורך חיזוי ומתן תשובות ספציפיות. למרות שמפה הוררית אכן נותן מענה לשאלה היא מספקת מידע רחב יותר, ניתן לאבחן את מצבו הנפשי של השואל ומצבם של הנוגעים לדבר, את הרקע לשאלה, ומה קורה במהלך האירועים. האסטרולוג מפענח את המפה באמצעות חוקים מוגדים וברורים ששונים ולעיתים אף מנוגדים לפענוח מפת לידה נטאלית.

לצורך מתן תשובה מדויקת אני בונה מפת שאלה הוררית במקביל למפת לידת האדם המפה הנטאלית ומשווה, כמו כן אני משתמשת בשיטת המעברים של המפה הנטאלית כדי להגיע למסקנה מדויקת. כדי לדייק במתן התשובה, על השואל להיות מדויק וברור, ואז התשובה שתתקבל תהיה בהתאם – מדויקת והכי נכונה שניתן.